Arrangementer

Arrangementer og kalender

På Lundø Strand Camping er der mange årligt tilbagevendende arrangementer og begivenheder, se bare herunder:

2. april 2017

Standerhejsning og reception

Søndag d. 2 april holder vi Standerhejsning og Reception, 
for at markere åbning og at vi har påbegyndt et generation
skifte med vores søn og svigerdatter Brian og Louise.
Alle er velkommen.

23. juni 2017

Sankt Hans

Skt Hans after fejre vi med et stort bål på stranden, der er en båltaler fra lokalområdet
Der sælges sodavand og fadøl ved bålet.

22. juli 2017 kl. 10-16

Lundø Marked

Lundø Marked er for alle som vil sælge nyt eller brugt.
Der kommmer både nogle kræmmere, 
mange børn og folk fra området og sælger ting fra gemmerne. 

22. juli 2017 kl. 19-01

Sommerfest

Sommerfest holder vi i teltet på markedspladsen når handlen er afsluttet.
Med god mad, dans og musik spillet af Niels Kjær Sørensen, som også spillede sidste år.
Alle er velkommen.

9. september 2017

Lundø Classic Motor show

2. lørdag i september er der Lundø classic motorshow, som vi arrangerer i samarbejde med den lokale køreklub, Krumtapperne.

Et stort træf hvor der kommer omkring 500-600 køretøjer med to eller fire hjul.

Alle som har lyst kan være med.

9. september 2017

Fællesspisning

Lundø classic motor show afsluttes med fælles spisning i teltet.
Vi laver mad til alle, som har lyst til at deltage. Man bliver jo aldrig færdig med at snakke biler!!!!!

15. oktober

På gensyn næste år

Vi lukker kl 12,00
Vi vil gerne siger tak til alle vores besøgende for denne sæson.

På glædeligt gensyn i 2018.